A A A

W przeddzień obchodów Dnia Niepodległości, w Kaszubskim Dywizjonie Straży Granicznej w Gdańsku, odbyła się uroczystość uhonorowania funkcjonariuszy tamtejszej jednostki oraz innych osób szczególnie zasłużonych dla Kaszubskiego Dywizjonu.

W uroczystości udział wzięło czterech strażaków naszej Komendy. Odznaczeni to nurkowie udzielający się w Specjalistycznej Grupie Ratownictwa Wodno-Nurkowego w JRG 2.  Pamiątkową odznakę Kaszubskiego Dywizjonu Straży Granicznej otrzymali funkcjonariusze:

- mł.ogn Bartłomiej Łangowski,

-mł. ogn. Jarosław Stasieło,

-sekc. Kamil Kabat,

-kpt. Bartłomiej Wenta.

Odznaka jest formą uhonorowania funkcjonariuszy za zasługi na rzecz Kaszubskiego Dywizjonu Straży Granicznej.