A A A

 Zgodnie  z wieloletnią tradycją Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku wspólnie z Zarządem Oddziału Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP była organizatorem w 2017 roku eliminacji  Ogólnopolskiego  Turnieju  Wiedzy Pożarniczej  na szczeblu  gminnym/powiatowym  Miasta Gdańsk  dla  młodzieży  szkół  podstawowych,  gimnazjalnych  i  ponadgimnazjalnych.

 Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej  pod  hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom” (OTWP) miał  na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej.

W szczególności służył  popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

Patronat  nad  Turniejem  objął  Prezydent  Miasta  Gdańska, który  ufundował 3 puchary dla  szkół, których  uczniowie  zajęli  pierwsze  miejsce , oraz  3  statuetki  dla   szkół   w  których  odbywały  się  eliminacje.

 

I N F O R M A C J A

o przebiegu eliminacji Miejskich  (miasto  Gdańsk)

XXXX  Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

„MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”

  przeprowadzonego w dniach :

 • 28 marca 2017 r.  o    1100  dla  III  grupy  wiekowej 17 – 19   uczniowie  szkół  ponadgimnazjalnych,  w  Zespole  Szkół  Energetycznych, ul.  Reja  25 w  Gdańsku.     
 • 29 marca 2017 r. o    1100  dla  II  grupy  wiekowej 14 – 16  lat  dla  uczniów  gimnazjum,    w   Gimnazjum  Nr 2,  ul.  Kartuska  32/34  w  Gdańsku.
 • 30 marca 2017 r. o    1100  dla  I  grupy  wiekowej 10 – 13  lat  dla  uczniów  szkół  podstawowych, w  Szkole  Podstawowej  Nr  45  ul.  Matki  Polki  nr  3 w Gdańsku  Wrzeszczu.

 

  Komitet Organizacyjny eliminacji gminnych (powiatowych, wojewódzkich) informuje, że rozprowadzono szkołach miasta Gdańska  informację o  organizowaniu w 2017 r.   XXXX  OTWP.  Stwierdzono, że w  mieście  Gdańsk   zorganizowano  29 eliminacji szczebla podstawowego (szkoły), których  zwycięscy  uczestniczyli  w miejskich eliminacjach  miejskich  w  dniach   od  28- 30  marca  2017 r.  w tym:

 • w grupie I -   8  uczestników   ( 8  szkół  podstawowych)
 • w grupie II -   8  uczestników   (  8  szkół  gimnazjalnych)
 • w grupie III -   13  uczestników  (13 szkół  ponadgimnazjalnych)

 

Forma pomocy ze strony głównych współorganizatorów:

 1. Komenda  Miejska  Państwowej  Straży  Pożarnej  w  Gdańsku -  Komisja,  opracowanie  pytań,  prezentacja  sprzętu  pożarniczego,
 2. Wydział  Polityki Społecznej  w  Gdańsku – kontakt  ze  szkołami (  rozprowadzenie  informacji  o organizowaniu  turnieju, wytypowanie  szkół  w  których    odbywały  się  eliminacje szczebla miejskiego),
 3. Zarząd  Miejski  ZOSP RP  Gdańsk  -  nadzór  całościowy ( pozyskiwanie  sponsorów,  zakup  nagród, przygotowanie  wszystkich  pism   dotyczących XXXX OTWP szczebla  miejskiego itd.:,

 

Wyniki eliminacji gminnych/powiatowych ( miasto Gdańsk) w 2017 r.  Ogólnopolskiego  Turnieju Wiedzy  Pożarniczej

 

I grupa wiekowa (szkoła podstawowe) – kolejność miejsc                                            

 1. Drewing Jakub -   Szkoła  Podstawowa  Nr 69,   Gdańsk ul. Zielony Trójkąt 1, 
 2. Zasiński Adam  -   Szkoła  Podstawowa  Nr 48,Gdańsk ul. Zbigniewa Burzyńskiego    3.  Wierzbicki  Konrad -  Szkoła  Podstawowa  Nr 14,  Gdańsk ul. Kartuska 126 A, 

                                                                             

II grupa wiekowa (gimnazja) – kolejność miejsc                                             

 1. Grych  Miłosz   -    Gimnazjum  Nr 26    im. Jana III Sobieskiego w  Gdańsku                                         
 2. Baran Grzegorz              -    Gimnazjum  Nr 20    im. Hanzy  w   Gdańsku                                  
 3. Przanowski Igor              -    Gimnazjum    Nr  32  im.  D. G. Fahrenheita   w Gdańsku

 

III grupa wiekowa (szkoły ponadgimnazjalne) – kolejność miejsc                                            

 1.  Chiliński Karol -  Zespół Szkół Łączności  im. Obrońców Poczty Polskiej  

     Gdańsk  ul.  Podwale  Staromiejskie 51/52   

 2. Lewandowski  Paweł    -  Zespół  Szkół Energetycznych                    

                                                 Gdańsk  ul. Reja 25

 3. Panczocha Filip -  Szkoły  Okrętowe i Ogólnokształcące  „CONRADINUM”

                                                 Gdańsk ul. Piramowicza ½

Galeria:

 • S_100_0469
 • IMG_1638
 • IMG_1613
 • IMG_1637
 • IMG_1680
 • S_100_0486
 • IMG_1671
 • S_100_0497
 • S_100_0468
 • IMG_1676
 • IMG_1616
 • IMG_1678
 • IMG_1644
 • IMG_1689
 • IMG_1606