A A A

W dniu 12 maja 2017 r. Gdańscy strażacy wraz z rodzinami uroczyście obchodzili swoje święto. Uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka odbył się na placu Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 przy ul. Siennickiej w Gdańsku.

Przeglądu pododdziałów pożarniczych i pocztu sztandarowego dokonał Pan st. bryg. Tomasz Komoszyński Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.

Komendant Miejski PSP w Gdańsku Pan bryg. Adam Jastrzębski wygłosił okolicznościowe przemówienie i przywitał zebranych gości.

W uroczystościach wzięli udział między innymi: Ireneusz Szweda- Doradca Wojewody Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Danuta Janczarek - Sekretarz Miasta Gdańska Tadeusz Bukontt - Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku Joanna Pińska - Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Gdańsku Bogdan Oleszek - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska Małgorzata Hagno - w imieniu Nadleśniczego Nadleśnictwa Kolbudy mł. insp. Wojciech Siwek - Komendant Miejski Policji w Gdańsku Czeran Andrzej - Zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Gdańsku Komendanci Miejscy i Powiatowi sąsiadujących miast i powiatów dr inż. Kazimierz Janiak - Dyrektor Totalizatora Sportowego Komendanci Zakładowych Straży i Służb Ratowniczych z terenu Gdańska oraz emerytowani funkcjonariusze.

Strażackie święto było okazją do wyróżnienia i podziękowania strażakom oraz osobom związanym ze środowiskiem pożarniczym, za wzorową służbę i pomoc w rozwoju ochrony przeciwpożarowej.

Zasłużeni strażacy otrzymali odznaczenia, awanse na wyższe stopnie służbowe oraz nagrody pieniężne.

Podczas uroczystości wręczono awanse na wyższe stopnie służbowe 70 - ciu strażakom. Odznaczono Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa 1 strażaka. W dowód uznania i szacunku za zasługi w umacnianiu ochrony przeciwpożarowej miasta Gdańska, Prezydent Miasta Gdańska przyznał okolicznościowe medale 7 strażakom. Za szczególne osiągnięcia i zaangażowanie w służbie Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej przyznał 10 nagród pieniężnych funkcjonariuszom tut. Komendy.

Za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku Pan bryg. Adam Jastrzębski wyróżnił z okazji Dnia Strażaka nagrodą pieniężną 277 strażaków i 8 pracowników cywilnych tutejszej Komendy.

Za pomoc i wsparcie przedsięwzięć realizowanych na rzecz ochrony przeciwpożarowej w mieście Gdańsku Komendant Miejski PSP w Gdańsku uhonorował pamiątkową grafiką przedstawicieli instytucji współpracujących i wspierających.

  • DSCF9545
  • DSCF9537
  • DSCF9522
  • DSCF9473
  • DSCF9531
  • DSCF9578
  • DSCF9510