A A A

Doposażenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku w sprzęt i wyposażenie do likwidacji zagrożeń chemiczno-ekologicznych oraz powodziowych.

  • koszt kwalifikowany zadania (w PLN) 100,000.00 zł
  • kwota dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku (w PLN): 80,000.00 zł
  • kwota dofinansowania ze środków z Urzędu Miasta w Gdańsku (w PLN): 20,000.00 zł
  • Zadanie zostało dofinansowane w prawie 80 % ze środków WFOŚiGW w Gdańsku

W wyniku realizacji zadania zostały zakupione:
- silniki zaburtowe – 2 szt
- ubrania nurkowe – 3 kpl.,
- ubrania ochronne do pracy w wodzie – 6 kpl.

Zakupiony sprzęt, pozwoli na lepsze przygotowanie służb interwencyjnych PSP do likwidacji zagrożeń chemiczno-ekologicznych oraz powodziowych.

Zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie. Sprzęt ratowniczy został przekazany do jednostek ratowniczo-gaśniczych Komendy Miejskiej PSP w Gdańsku i przyjęty do ewidencji środków trwałych.

Ww. sprzęt został oznakowany nalepkami informacyjnymi o dofinansowaniu zakupu ze środków WFOŚiGW.

W biuletynie informacyjnym oraz na stronie internetowej Komendy Miejskiej PSP w Gdańsku umieszczone zostały informacje o udziale finansowym WFOŚiGW
Aktywny odnośnik do strony: https://wfos.gdansk.pl/