A A A

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku prowadzi akcję propagującą wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjów umiejętności zachowania się w przypadku wystąpienia zagrożenia,

pogłębienia wiedzy na temat niebezpieczeństw związanych z żywiołami oraz możliwościach ochrony przed nimi oraz jak prawidłowo zgłosić zdarzenie w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia.Akcję prowadzą funkcjonariusze Komendy Miejskiej PSP w Gdańsku i Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych przy współpracy Dyrektorów i pracowników wspomnianych szkół w formach wizyt, pogadanek tematycznych i pokazów sprzętu.

Korzystając z okazji obecności w szkołach funkcjonariusze przekazują kalendarze plakatowe PSP na 2018 rok wraz z informacją o "Konkursie kalendarzowym 2018" Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Szefa Obrony Cywilnej Kraju.

  • 3
  • 1
  • 4
  • 2

treść: Rzecznik Prasowy KM PSP w Gdańsku bryg. Marian Hinca