A A A

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku w porozumieniu z Komendą Miejską Policji w Gdańsku zorganizowała i przeprowadziła szkolenie dla strażaków - kierowców pojazdów uprzywilejowanych.

Zakres szkolenia obejmował tematykę bezpieczeństwa poruszania się pojazdami uprzywilejowanymi oraz przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego. Dzięki uprzejmości Wydziału Ruchu Drogowego KM Policji w Gdańsku szkolenie przeprowadzono dla wszystkich Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych.

  • 1


treść: Rzecznik Prasowy KM PSP w Gdańsku - bryg. Marian Hinca