A A A

Eliminacje Miejskie (miasto Gdańsk)  zostały  przeprowadzone  w  sali  konferencyjnej   budynku  Komendy  Miejskiej  Państwowej  Straży  Pożarnej  w Gdańsku ul.  Partyzantów 34 (Jednostka  Ratowniczo Gaśnicza  Nr 1) w  grupach:

 • I i II w dniu  9 kwietnia  2018 r.  o godz. 1000
 • III w dniu  10 kwietnia  2018 r.  o godz. 1000

Do rywalizacji przystąpiło  37 reprezentantów szkół  miasta Gdańska to jest:

 • w grupie I -   9  uczestników   ( 9  szkół  podstawowych – grupa wiekowa 10-13 lat)
 • w grupie II -   12  uczestników ( 12 szkół  i  gimnazja. – grupa wiekowa 14-16 lat)
 • w grupie III - 16  uczestników  (17 szkół ponadgimnazjalnych – grupa wiekowa 17-19 lat)

Nad porządkiem i prawidłowością przebiegu turniejowych zmagań czuwała  powołana  przez  Komendanta  Miejskiego  Państwowej Straży  Pożarnej  w Gdańsku  Zarządzeniem Nr 4/2018 r. trójosobowa komisja.


Rozwiązanie testu  pisemnego o odpowiednio zróżnicowanym dla każdej grupy wiekowej stopniu trudności było pierwszym etapem turnieju. Uczniowie którzy osiągnęli najlepsze wyniki w teście zakwalifikowali się do etapu drugiego który polegał na ustnej odpowiedzi na 5 pytań z wylosowanego przez ucznia zestawu.

Klasyfikacja końcowa OTWP gminy miasta Gdańska  przedstawia się następująco:

I. grupa wiekowa (szkoła podstawowe )   

 1. Gusmann Paweł               -     Szkoła  Podstawowa  Nr 85                  
 2. Zasiński Adam                  -     Szkoła  Podstawowa  Nr 47                  
 3. Lentka Maksymilian          -     Szkoła  Podstawowa  Nr 15                 

 II. grupa wiekowa (szkoła podstawowe i gimnazjalne )

 1. Drewing Jakub     -  Zespół Szkolno – Przedszkolny  Nr 1 w Gdańsku     
 2. Siluk Jan               -  Szkoła  Podstawowa  Nr 55            
 3. Czubak Inga         -  Szkoła  Podstawowa  Nr 86                      

III grupa wiekowa (szkoły ponadgimnazjalne)

 1. Chiliński Karol                -  Zespół Szkół Łączności  im. Obrońców Poczty Polskiej
 2. Panczocha Filip             -  Szkoły  Okrętowe i Ogólnokształcące „CONRADINUM”
 3. Lewandowski  Paweł    -  Zespół  Szkół Energetycznych

Nagrody rzeczowe  otrzymali  uczniowie z każdej grupy wiekowej  za miejsca  od  I  do  VI. 

Dodatkowo każdy  z  uczestników  otrzymał  do wyboru zestaw upominkowy 

Wyboru nagrody lub upominków dokonywał każdy uczestnik osobiście wg. zajętego  miejsca.

Wszyscy  uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Instytucje wspierające finansowo lub rzeczowo przeprowadzenie Turnieju:

 1. Urząd Miasta  Gdańska, 
 2. Galeria Bałtycka w Gdańsku,
 3. „SAGITTA”- Adresowalne Systemy Przeciwpożarowe w Gdańsku,  
 4. Energa S.A. Gdańsk,
 5. Saymon s.c. Gdańsk,
 6. Kancelaria Radców Prawnych „M Rusiecki, M. Szymkiewicz, R  Kurek"  Gdynia,
 7. SAUR NEPTUN GDAŃSK S.A ,
 8. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych,

 Zwycięzcy z poszczególnych grup wiekowych zakwalifikowali się do  Wojewódzkiego  Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom Turnieju i ich Opiekunom.
Laureatom szczebla  wojewódzkiego  życzymy sukcesów w kolejnych eliminacjach.
Wszystkim, którzy służyli pomocą w przygotowanie i przeprowadzenie Turnieju serdecznie dziękujemy.

 • IMG_2315
 • IMG_2233
 • IMG_2294
 • IMG_2289
 • IMG_2284
 • IMG_2212
 • IMG_2243
 • IMG_2228
 • IMG_2223
 • IMG_2278
 • IMG_2242