A A A

Zgodnie z Planem Doskonalenia Zawodowego JRG nr 2 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, w ostatni dzień 2016 roku odbyły się ćwiczenia Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego nad jeziorem Białym w miejscowości Grzybno.

W okresie zimowym  zajęcia polegają na doskonaleniu umiejętności nawigacji podwodnej oraz poszukiwań, a także przygotowania działań w warunkach obniżonej temperatury.

Każdorazowo przed zajęciami przeprowadza się instruktaż do ćwiczeń oraz omawia zasady BHP i asekuracji.

Instruktarz polega między innymi na podziale funkcji dla poszczególnych nurków, przypomnieniu wiadomości związanych z przygotowaniem miejsca nurkowania, zastosowaniem nawigacji podwodnej, omówieniu zasad poszukiwań przy użyciu kompasu oraz punktów charakterystycznych. W szkoleniu uczestniczył również Dowódca SGRWN mł. bryg. Erwin Mazur.