A A A


ZASTĘPCA DOWÓDCY JEDNOSTKI RATOWNICZO - GAŚNICZEJ NR 2 W GDAŃSKU 

kpt. Wiktor Telega

dane kontaktowe:

tel. (058) 301 13 34