A A A

Stara siedziba JRG nr 3 Gdańsk-Orunia mieściła się przy ul. Dworcowej 13 tuż obok Oruńskiego Domu Kultury, bezpośrednio sąsiadujący z torowiskiem kolejowym i przystankiem PKP Gdańsk-Orunia. Był to stary barak parterowy z okresu międzywojennego, zmodernizowany i przystosowany na potrzeby strażnicy. Po przeniesieniu JRG nr 3 do nowej siedziby przy ul. Trakt Św. Wojciecha 253, obiekt został rozebrany, a w miejscu tym powstał trawnik z zasadzonymi jeszcze przez strażaków drzewami.

Obecnie JRG nr 3, Gdańsk-Orunia mieści się w części dawnych obiektach Bazy Transportowej TRANSBUD przy ul. Trakt Św. Wojciecha 253.

Na przełomie lat 1998 – 2000 były prowadzone prace remontowo-adaptacyjne przejętych obiektów na potrzeby strażnicy. W 2000 roku pierwsze zastępy PSP rozpoczęły dyżury w nowej siedzibie. W tym roku też na terenie jednostki zaczęła pełnić służbę załoga Karetki Reanimacyjnej Pogotowia Ratunkowego. Był to pierwszy przypadek na terenie województwa pomorskiego integracji tych służb. Stanowi to ważne ogniwo powstania Zintegrowanego Systemu Ratowniczego Miasta Gdańska.

W 2001 r. w czasie pamiętnej powodzi w Gdańsku cała załoga walczyła z żywiołem w dzielnicach: Gdańsk-Orunia, Lipce, Św.Wojciech, Olszynka, a przygotowywana baza JRG nr 3 stanowiła miejsce koncentracji sił i środków przybyłych z całego kraju, skąd były dysponowane do działań ratowniczych. Tu też zorganizowano miejsce wypoczynku dla wymienianych załóg po wielogodzinnych działaniach.

Oficjale i uroczyste przekazanie nowego obiektu JRG nr 3, Gdańsk-Orunia miało miejsce 2 października 2003 r. Pierwsze dowództwo stanowili: 

  • Dowódca JRG nr 3 - st. kpt. Krzysztof Jakubowski
  • Zastępca Dowódcy - asp. sztab. Zbigniew Oczoś.


Obsadę JRG stanowiło 40 strażaków, a na terenie jednostki stworzono Krajową Bazę Sprzętu Specjalistycznego (KBSS), która na wyposażeniu posiadała 7 kontenerów specjalistycznych oraz 2 samochody SCKn i przyczepę do ich przewozu.

Obecnie, jednostka zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym KM PSP w Gdańsku liczy 43 strażaków w systemie zmianowym.