A A A

DOWÓDCA JEDNOSTKI RATOWNICZO - GAŚNICZEJ NR 4 W GDAŃSKU

mł. bryg. Tomasz Czyż

Z-CA DOWÓDCY JEDNOSTKI RATOWNICZO - GAŚNICZEJ NR 4 W GDAŃSKU

st. kpt. Jacek Jakóbczyk