A A A

 DOWÓDCA JEDNOSTKI RATOWNICZO - GAŚNICZEJ NR 5 W GDAŃSKU

bryg. Andrzej Mróz

ZASTĘPCA DOWÓDCY JEDNOSTKI RATOWNICZO - GAŚNICZEJ NR 5 W GDAŃSKU

st. kpt. Michał Pomirski