A A A

 DOWÓDCA JEDNOSTKI RATOWNICZO - GAŚNICZEJ NR 5 W GDAŃSKU

bryg. Andrzej Mróz