A A A

DOWÓDCA JEDNOSTKI RATOWNICZO - GAŚNICZEJ NR 1 W GDAŃSKU - WRZESZCZ

bryg. Krzysztof Jakubowski

tel. (58)347-78-58

ZASTĘPCA DOWÓDCY JEDNOSTKI RATOWNICZO - GAŚNICZEJ NR 1 W GDAŃSKU - WRZESZCZ

st. kpt. Leszek Formela

tel. (58)347-78-59