A A A

W dniu 27 października 2016 r. w JR-G 1 Gdańsku – Wrzeszczu odbyła się uroczysta zbiórka z okazji przejścia na zaopatrzenie emerytalne st. ogn. Tomasza Wróblewskiego. Zbiórkę rozpoczął Dowódca JR-G 1 bryg. Krzysztof Jakubowski składając meldunek Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, Panu st. bryg. Wojciechowi Prusakowi. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście, emeryci i koledzy strażacy.

St. Ogn. Tomasz Wróblewski swoją służbę rozpoczął 01 czerwca 1997 roku w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, jako stażysta.
Z dniem 01 lipca 1999 r. został przeniesiony do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 w Gdańsku – Wrzeszczu na stanowisko ratownika.
W trakcie pełnienia długoletniej służby w tym ponad pięcioletniej na stanowisku dowódcy zastępu, dał się poznać, jako funkcjonariusz posiadający duży zasób fachowej wiedzy pożarniczej. Akcje ratowniczo - gaśnicze z udziałem st. ogn. Wróblewskiego często kończyły się szybko i bez ofiar w ludziach i strat w mieniu. Zawsze wyróżniał się podczas działań, jako strażak działający na froncie pożaru, nigdy nie bał się zmierzyć z żywiołem.
Wielokrotnie był wyróżniany za swój wkład w ochronę przeciwpożarową miasta Gdańska nagrodami finansowymi i listami pochwalnymi. Jako ukoronowanie służby nadano Panu st. ogn. Tomaszowi Wróblewskiemu w dniu 09 maja 2012 r. brązową odznakę Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej. Otrzymał również brązowy Medal za długoletnią służbę oraz został odznaczony medalem Prezydenta Miasta Gdańska. Jest to współmierne docenienie jego rzadko spotykanych umiejętności.

Dziękujemy.

  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
  • 0