A A A

W dniu 17.06.2017 r, w godzinach 10:30 do 14:00 zastęp GBA 2,5/25 uczestniczył w pokazach podczas festynu Gdańskiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży. Festyn odbył się na terenie Teatru Leśnego przy ul. Jaśkowa Dolina 45.

Podczas pokazów przedstawiono odwiedzającym specyfikę zawodu strażaka, i zakres jego pracy. Dokonano pokazu sprzętu stanowiącego wyposażenie pojazdu pożarniczego.       W kolejnej części uczestnicy mieli okazje zapoznać się z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi KPP jak i użytkowania podstawowego sprzętu gaśniczego. Na zakończenie zainteresowani mogli w praktyczne użyć sprzętu gaśniczego stanowiącego wyposażenie pojazdu pożarniczego. Całość pokazów odbyła się w ramach kampanii informacyjnej MSWiA „Kręci mnie bezpieczeństwo”.

 Po zakończeniu pokazu zastęp powrócił do koszar.

 

  • 1
  • 3
  • 2
  • 4