A A A

Dnia 18.10.2017 o godzinie 17:32 SCRt Scania z JRG1 wchodząca w skład Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Technicznego Gdańsk, została zadysponowana do miejscowości Koszwały w powiecie gdańskim.

Po przyjeździe na miejsce zdarzenia stwierdzono, iż na skutek niezachowania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym kierujący pojazdem ciężarowym marki Renault (zestaw) kierując się z wiaduktu na trasę S7 wypadł z jezdni, wskutek czego pojazd leżał w rowie na swej całej lewej stronie (część ciągnika znajdowała się w obrysie drogi). Dodatkowo w ciągniku siodłowym doszło, do rozszczelnienia zbiornika paliwowego – pozostałości ww. odpompowywano przez obecne na miejscu zastępy KP PSP Pruszcz Gdański i OSP Cedry Wielkie. Kierowca pojazdu przed przyjazdem zastępu SGRT przetransportowany został do szpitala. Stwierdzono, iż masa zestawu wynosi około 38 ton (kontener zestawu był załadowany jabłkami).

            Teren prowadzonych działań został zabezpieczony przed przybyciem zastępu SGRT przez obecne na miejscu SIS z powiatu gdańskiego. D-ca SGRT podjął decyzję o konieczności likwidacji zagrożenia poprzez wyciągnięcie zestawu z rowu i części jezdni. Celem wykonania w/w czynności zastęp SGRT sprawił SCRT Scania. Na miejsce zdarzenia przybył dodatkowo SCDz 70 z KP PSP Tczew. W toku działań wykorzystano celem wykonania założenia przybyłą na miejsce zdarzenia pomocą drogową, która to posiadała na swym wyposażeniu pojazd typu Eurokran marki VOLVO. Podczas wydobywania uszkodzonego zestawu, naprzemiennie wykorzystywano wyciągarki linowe ww. pojazdów – mocowano je zarówno do naczepy jak i ciągnika siodłowego celem stopniowego wyciągania zestawu z rowu. Po całkowitym wyciągnięciu podjęto decyzję o postawieniu na koła i rozdzieleniu ciągnika od naczepy. Po wykonaniu tej operacji i postawieniu w miejscu niezagrażającym osunięciem, zastęp SGRT zakończył działania. Kierujący Działaniem Ratowniczym przekazał pojazd użytkownikowi.  Działania zakończono.

  • 5
  • 3
  • 6
  • 4
  • 2
  • 01