A A A

Posterunek Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 w Gdańsku
Lokalizacja: Gdańsk, Jabłoniowa 5
tel. 302-34-36
tel. 308-99-37

  • budynek-posterunku-2
  • budynek-posterunku-1
  • poligon-2
  • poligon-1
  • poligon-3
  • budynek-posterunku-3