A A A

Nabór - wyniki próby wydolnościowej

INFORMACJA O TERMINIE PRÓBY HARWARDZKIEJ

Komisja do prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Komendzie Miejskiej PSP w Gdańsku umieszcza do wglądu:

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej informuje, iż na dzień dzisiejszy, nie prowadzi naboru do służby w Państwowej Straży Pożarnej.

Komisja do prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Komendzie Miejskiej PSP w Gdańsku umieszcza do wglądu: