A A A

Komenda Miejska Państwowej Straży pożarnej w Gdańsku przedstawia plan zamówień publicznych powyżej 30 000 euro na 2018 rok

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty postępowanie Nr PT.2370.2.2017: Dostawa zapór (rękawów) przeciwpowodziowych dla potrzeb Komendy Miejskiej PSP w Gdańsku