A A A

Dodano dnia 24.09.2018r

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn. "Dostawa średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4", ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku przestawia Informację z Otwarcia Ofert przedstawionych w przetargu: Dostawa 49 kompletów ubrań specjalnych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku

Informacja o unieważnieniu i wyborze ofert: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków o charakterze użytkowym należących do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - II

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku ogłasza przetarg: Dostawa 49 kompletów ubrań specjalnych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku

Informacja z otwarcia ofert: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków o charakterze użytkowym należących do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - II