A A A

Komenda Miejska Państwowej Straży pożarnej w Gdańsku przedstawia plan zamówień publicznych powyżej 30 000 euro na 2018 rok