A A A

Komenda Miejska PSP w Gdańsku, działając na mocy art. 86 ust. 5 z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych przekazuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu na zadanie pn: "Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do pojazdów i sprzętu silnikowego eksploatowanego w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku"

Informacja z otwarcia ofert