A A A

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty postępowanie Nr PT.2370.2.2017: Dostawa zapór (rękawów) przeciwpowodziowych dla potrzeb Komendy Miejskiej PSP w Gdańsku

Wybór najkorzystniejszej oferty