A A A

Informacja o unieważnieniu postępowania dot. postępowania o udzielenie zamówienia nr: PT.2370.II.1.2018, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków o charakterze użytkowym należących do Komendy Miejskie PSP"

Informacja z otwarcia ofert dot. postępowania o udzielenie zamówienia nr: PT.2370.II.1.2018, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków o charakterze użytkowym należących do Komendy Miejskie PSP"

Komenda Miejska Państwowej Straży pożarnej w Gdańsku przedstawia plan zamówień publicznych powyżej 30 000 euro na 2018 rok

dodano 24.05.2018

Informacja o unieważnieniu postępowania dot. postępowania o udzielenie zamówienia nr: PT.2370.II.1.2018, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków o charakterze użytkowym należących do Komendy Miejskie PSP"