A A A

BEZGOTÓWKOWY ZAKUP PALIW PŁYNNYCH DO POJAZDÓW I SPRZĘTU SILNIKOWEGO EKSPLOATOWANEGO W KOMENDZIE MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GDAŃSKU (93774-2012) - Rozstrzygniecie06.04.2012 r. 


DOSTAWA ODZIEŻY SPECJALNEJ DLA KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GDAŃSKU (321057-2011) - Rozstrzygnięcie 14.12.2011


DOSTAWA I MONTAŻ ŚCIANY WIZYJNEJ, TELEWIZORÓW ORAZ SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO DLA CENTRUM POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO W GDAŃSKU, JAKO ELEMENTU ZINTEGROWANEGO SYSTEMU POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO - Projekt współfinansowany przez Unię Europejską (312303-2011) - Rozstrzygnięcie 09.12.2011


DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU ŁACZNOŚCI RADIOWEJ DLA CENTRUM POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GDAŃSKU - Projekt współfinansowany przez Unię Europejską (323972-2011) - Rozstrzygnięcie 31.10.2011


DOSTAWA I MONTAŻ REJESTRATORA ROZMÓW DLA CENTRUM POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GDAŃSKU - Projekt współfinansowany przez Unię Europejską (312960-2011) - Rozstrzygnięcie 24.10.2011


DOSTAWA I MONTAŻ STOŁÓW DYSPOZYTORSKICH, MEBLI ORAZ WYPOSAŻENIA DLA CENTRUM POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GDAŃSKU - Projekt współfinansowany przez Unię Europejską (2011-124461) - Rozstrzygnięcie 28.10.2011


DOSTAWA I INSTALACJA SERWERÓW I SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM DLA CENTRUM POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GDAŃSKU - Projekt współfinansowany przez Unię Europejską (232784-2011) - Rozstrzygniecie 22.08.2011


PEŁNIENIE FUNKCJI KOORDYNATORA PROJEKTU PN."BUDOWA CENTRUM POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO W GDAŃSKU JAKO ELEMENT ZINTEGROWANEGO SYSTEMU POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO - Projekt współfinansowany przez Unię Europejską (206798-2011) - Rozstrzygniecie 27.07.2011


DOSTAWA I INSTALACJA SERWERA TELEKOMUNIKACYJNEGO Z OPRZYRZĄDOWANIEM DLA CENTRUM POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GDAŃSKU - Projekt współfinansowany przez Unię Europejską (194996-2011) - Rozstrzygniecie 27.07.2011


SPRAWOWANIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA: BUDOWA CENTRUM POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO JAKO ELEMENT ZINTEGROWANEGO SYSTEMU POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO - Projekt współfinansowany przez Unię Europejską (25514-2011) - Rozstrzygnięcie 10.03.2011


BUDOWA CENTRUM POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO JAKO ELEMENT ZINTEGROWANEGO SYSTEMU POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO - Projekt współfinansowany przez Unię Europejską (409038-2010) - Rozstrzygniecie 10.01.2011


DOSTAWA WYPOSAŻENIA OBIEKTU NR JRG2 W GDAŃSKU (319834-2010) - Rozstrzygnięcie 13.10.2010


DOSTAWA WYPOSAŻENIA OBIEKTU NR JRG2 W GDAŃSKU (277268-2010) - Rozstrzygnięcie 15.09.2010