A A A

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku ogłasza zapytanie ofertowe na dostarczenie poduszek wysokociśnieniowych wraz z osprzętem do podnoszenia ciężkich przedmiotów, elementów podczas prowadzonych działań ratowniczo- gaśniczych

Zapytanie ofertowe