A A A

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu do ratownictwa wysokościowego cz 2

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu do ratownictwa wysokościowego cz 1

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę mierników wielogazowych dla potrzeb działań ratowniczych

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę materiałów do obsługi technicznej pojazdów i sprzętu będącego na wyposażeniu KM PSP w Gdańsku