A A A

Komenda Miejska informuje o zamiarze zawarcia umowy na:

Budowę remizy strażackiej JRG 6 KMPSP w Gdańsku Ujeścisko - etap IV - wykonanoe sieci kanalizacji sanitarnej.

Komenda Miejska informuje o zamiarze zawarcia umowy na:

Budowę remizy strażackiej JRG 6 KMPSP w Gdańsku Ujeścisko - etap V - wykonanoe odcinka sieci kanalizacji deszczowej.

Komenda Miejska informuje o wyborze najkorzystniejszej  oferty na :

"Dostawę średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego"

Komenda Miejska informuje o wyborze najkorzystniejszej  oferty na :

Budowę remizy strażackiej JRG 6 KMPSP w Gdańsku Ujeścisko - etap III. Wykonanie drogi łączącej remizę strażacką JRG 6 KMPSP w Gdańsku z ulicą Śliwkową wraz z zabezpieczeniem skarpy i systemem odwodnienia

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku ogłasza przetargnieograniczony na:
Budowę remizy strażackiej JRG 6 KMPSP w Gdańsku Ujeścisko - etap III. Wykonanie drogi łączącej remizę strażacką JRG 6 KMPSP w Gdańsku z ulicą Śliwkową wraz z zabezpieczeniem skarpy i systemem odwodnienia